Tegoedverklaring


Hiermee verklaar ik, (naam+voornaam)*………………..……………………………..….,
 
Wonende te *……………..………………………………………………………………………
 
Met gebruikersnummer *:………………………………………………………………………
 
Dat (naam thuishulp)*………………………………………………………………………….,  
 
werknemer van Inharmony bij mij gewerkt heeft op (datum)*……….……………
 
van ……….. tot …………..uur voor een totaal van*……………….uur.
 
Ik beschik nog niet of niet meer over dienstencheques om deze prestaties te vergoeden.  Zodra ik de nodige dienstencheques ter beschikking heb zal ik deze overmaken aan DE THUISHELPER van Inharmony.   
 
Bij ontvangst van de achterstallige cheques zal Inharmony deze schuldverklaring vernietigen.
 
Indien ik niet over (voldoende) dienstencheques kan beschikken om deze prestaties te vergoeden is Inharmony gerechtigd om de gepresteerde uren te factureren aan een bedrag gelijk aan het aantal verschuldigde dienstencheques vermenigvuldigd met het uurtarief dat volgens de dienstencheque-wetgeving voor Inharmony van toepassing is, vermeerderd met een administratieve kost van 2 EUR per verschuldigd uur. Deze facturatie zal automatisch gebeuren indien we de verschuldigde dienstencheques niet hebben ontvangen 2 maanden na de ondertekening van deze verklaring.
 
Gelieve de juiste datum van de prestatie en naam van de thuishelp(st)er op de achterstallige cheques te vermelden.
 
Opgemaakt te ………………………………………..op ……………………………………
 
 
Handtekening voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’
 
*verplicht in te vullen velden