SLEUTELCONTRACT

 
 
 
Verplicht te gebruiken wanneer een sleutel van de klant aan de werknemer overhandigd wordt.
 
 
Hiermee bevestig ik, (naam werknemer)………………………………………………………………..…………, werknemer
van CVBA Inharmony,  1 – 2 - 3 * sleutels ontvangen te hebben van  
(naam klant) …………………………..………….…………………………………………………………………………
van het pand gelegen te ………………………………………………………………………………………………...
 
Deze sleutels mogen enkel gebruikt worden op: (kruis aan en vul in)
 maandag van ………… uur tot ………… uur
 dinsdag van ………… uur tot ………… uur
 woensdag van ………… uur tot ………… uur
 donderdag van ………… uur tot ………… uur
 vrijdag van ………… uur tot ………… uur
 zaterdag van ………… uur tot ………… uur
 
Deze sleutels zal ik niet op eigen initiatief laten dupliceren en het is mij verboden deze sleutels aan andere personen  toe te vertrouwen. Elk verlies van deze sleutel(s) zal ik melden aan de eigenaar van het pand. Vanaf het moment dat ik niet meer bij bovenstaande klant ga werken, wegens een uitdiensttreding of verandering van werkpost,  zal ik de sleutels bij de klant terug inleveren.
 
Handtekening werknemer + datum + vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’
 
 
 
 
 
 
Op te maken in twee exemplaren:  1 exemplaar voor de werknemer  1 exemplaar voor de klant
 
 
*Omcirkel het juiste aantal
 
Opmerking: enkel indien dit sleutelcontract kan voorgelegd worden, komt Inharmony tussen in de kosten bij een verlies van de sleutel.